Контакт

Централен офис

Адрес: 1504, София ул. „Тулово“ № 3
Телефон: +359 886 001 271
Електронна поща: contact@enp.bg

Организационен отдел

Национална и регионални структури
Телефон: +359 879 501 706
Електронна поща: contact@enp.bg

Пресофис

Електронна поща: pressenp@gmail.com

Свържете се с нас!