Заместник председатели на ЕНП

Арх. Емил Мечикян

Член на Изпълнителния съвет и Националния партиен съвет
emil_mechikian
Арх. Емил Мечикян е завършил е Университета по архитектура, строителство и геодезия. Дипломант по стопанско управление в Техническия университет-София. Има специализации и квалификации по стратегическо управление, управление на сгради и съоръжения, възобновяеми енергийни източници и др.
Работи в големи български и международни компании, с дейност в областта на проектирането, строителството и недвижимите имоти, както и в банковия и IT сектори.Участва в работата на Съюз на архитектите в България, Камара на архитектите в България, Българска строителна камара, Българска фасилити мениджмънт асоциация, Българска фото-волтаична асоциация.

Участвал е в управлението и е членувал в няколко неправителствени организации – Българско общество за индивидуална свобода, Институт за свободен капитализъм „Атлас“, Общоарменски благотворителен съюз „Парекордзаган“-София и Църковното настоятелство на Арменската Апостолическа Православна Църква-София. Роден през 1969 г. в гр. София. Има две деца. Владее английски.

Лъчезар Алексиев

Член на Изпълнителния съвет и на Националния партиен съвет

luchezar_alexievРоден на 27 февруари 1985 г. Завършил е Икономическия университет във Варна с профили „Недвижима собственост“, „Маркетинг на недвижимите имоти“,
„Урбанистика“, „Ценообразуване в строителството“. Работи като консултант в сферата на инвестициите в недвижими имоти. Сертифициран оценител на недвижими имоти към Камарата на Независимите оценители в България /КНОБ/, от 1 януари 2016 г. е вещо лице във Варненския съд.